POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2022 r.

Obowiązuje od: 5 maja 2022

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2022 r.

OGÓLNE

Jako administrator danych mamy prawny obowiązek wynikający z przepisów hazardowych do przetwarzania danych osobowych graczy w celu umożliwienia im udziału w grach i świadczenia im usług dodatkowych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od graczy, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy.

Witryna internetowa www.slotwolf.com („Kasyno”, „Witryna”, „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasze”) jest własnością i jest zarządzana przez N1 Interactive Ltd, spółkę utworzoną zgodnie z prawem Malty z numer rejestracyjny C 81457 i adres siedziby 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta

W przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub ochrony danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem  dpo@n1interactive.com

Rejestrując konto gracza w Witrynie, potwierdzasz swoją zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności i nie chcesz podawać nam wymaganych przez nas danych osobowych, nie korzystaj z tej witryny.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności stanowi umowę między Tobą a Firmą. Możemy okresowo wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki prywatności. Dalsze korzystanie z Witryny i/lub jej usług będzie oznaczało zgodę na Politykę prywatności. 

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

Dane osobowe, których wykorzystania i przetwarzania możemy zażądać, obejmują między innymi:

 • a) Wszelkie informacje, które przekazujesz nam podczas wypełniania formularzy na naszych stronach rejestracji konta, a także wszelkie inne dane, które przekazujesz dalej za pośrednictwem Witryny lub poczty e-mail (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail , numer telefonu);
 • b) Korespondencja prowadzona z nami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej, czatu internetowego lub za pośrednictwem innych środków komunikacji;
 • c) Cała historia transakcji na Koncie Gracza, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pośrednictwem Witryny lub innych środków komunikacji; 
 • d) Loginy do Witryny i ich szczegóły, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji GeoIP, dane przeglądarki/urządzenia, blogi, dzienniki aktywności i inne informacje o ruchu zarejestrowane w naszym systemie;
 • e) Dokumenty i dowody, których zasadnie zażądamy w celu weryfikacji konta, przetwarzania wpłat lub wypłat oraz przeprowadzania kontroli pod kątem oszustw (z naszej własnej inicjatywy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami). Dowody takie mogą obejmować skany paszportów, pokwitowania płatności, wyciągi bankowe itp.
 • f) Udział w ankiecie lub innych ocenach klientów, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu.
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

Przetwarzamy Dane Osobowe, które zbieramy od Ciebie w celu świadczenia naszych usług. W szczególności będziemy wykorzystywać Twoje dane w następujących celach:

 • a) Przetwarzanie Twoich zakładów i transakcji. Obejmuje to korzystanie z kart kredytowych i systemów płatności online;
 • b) Zapewnienie Ci gier i innych usług pomocniczych, których szukasz w naszej Witrynie; 
 • c) Świadczenie obsługi klienta, np. pomoc przy zakładaniu i zarządzaniu kontem; 
 • d) Identyfikowanie i przeprowadzanie niezbędnych kontroli weryfikacyjnych;
 • e) Dostarczanie zarejestrowanym graczom informacji o naszych ofertach promocyjnych lub dostarczanie informacji promocyjnych od naszych wybranych partnerów biznesowych, współpracowników i podmiotów stowarzyszonych (tylko jeśli gracze wyraźnie wyrazili zgodę na otrzymywanie takich materiałów marketingowych); 
 • f) Wypełnianie obowiązków prawnych, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (PPP) i zwalczania finansowania terroryzmu (PFT);
 • g) Monitorowanie i badanie transakcji w celu zapobiegania oszustwom, nadużywaniu warunków, praniu pieniędzy i innym nielegalnym lub nieregularnym działaniom związanym z grami;
 • h) Analizowanie trendów klientów poprzez badania rynku (uczestnictwo w ankietach nie jest obowiązkowe i zawsze możesz zrezygnować z udziału);
 • i) Prowadzenie badań i analiz statystycznych danych zagregowanych.
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

O ile nie zdecydowałeś się nie otrzymywać materiałów promocyjnych, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, do wysyłania Ci komunikatów marketingowych dotyczących produktów, usług i promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy gier kasynowych. 

Za każdym razem, gdy zdecydujesz się przestać otrzymywać takie materiały marketingowe i reklamowe, możesz zrezygnować z tego w ustawieniach konta gracza lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@slotwolf.com

Ponadto należy pamiętać, że akceptując od nas jakąkolwiek nagrodę konkursową lub wygrane, wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego imienia i/lub pseudonimu do celów reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez prawo.

UZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie będziemy gromadzić żadnych Danych osobowych o Tobie bez Twojej wiedzy. Możemy jednak automatycznie zbierać pewne dane o Tobie, jeśli podałeś takie informacje, korzystając z naszych usług i poprzez Twoje interakcje z nami.

Możemy również zgodnie z prawem otrzymywać niektóre Dane osobowe od dostawców internetowych i usługodawców, takich jak firmy zajmujące się zapobieganiem oszustwom. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług dostawców zewnętrznych w celu świadczenia pomocy technicznej, aby przetwarzać transakcje online i pozyskiwać treści związane z grami. 

Prosimy o zrozumienie, że możemy uzyskać dostęp do wszelkich informacji, które możesz przekazać takim dostawcom, usługodawcom i zewnętrznym usługom handlu elektronicznego. Zapewniamy, że będziemy wykorzystywać i chronić wszelkie uzyskane w ten sposób Dane osobowe, zgodnie z niniejszą Polityką. Wszelkie informacje, które podasz, zostaną ujawnione wyłącznie stronom trzecim spoza Spółki zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a my podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że nasze umowy z zewnętrznymi dostawcami usług zawsze chronią Twoje dane osobowe.

ODBIORCY DANYCH

Możemy przekazywać informacje, które nam przekazałeś, innym podmiotom z naszej grupy spółek oraz naszym partnerom biznesowym. Spółki te obejmują nasze spółki-matki, ich spółki-matki i wszystkie spółki-córki tych odpowiednich spółek, a także inne spółki, z którymi prowadzimy interesy i posiadamy niezbędne umowy. Przetwarzanie danych osobowych może być podejmowane przez Spółkę lub inny podmiot z naszej grupy firm, który może korzystać z usług strony trzeciej w celu zaspokojenia takich potrzeb w zakresie przetwarzania danych.

Pracownicy Spółki, w szczególności Inspektor Ochrony Danych, Funkcjonariusz ds. Przeciwdziałania Prania Pieniędzy, Płatności i Analitycy ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Agenci obsługi klienta, Członkowie zespołu utrzymania klienta, Menedżerowie graczy VIP oraz pozostali wybrani pracownicy, będą mieli również dostęp do Twoich danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków i udzielania pomocy. 

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp lub są związani z przetwarzaniem danych osobowych gracza, podpisali umowy o zachowaniu poufności w celu poszanowania poufnego charakteru informacji gracza zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gier, ochrony danych i prywatności.

Aby zapewnić Ci sprawną obsługę, my i/lub nasi usługodawcy możemy wymagać przekazania Twoich danych osobowych z jednego kraju do drugiego w regionach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także niektórym podmiotom przetwarzającym dane które mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, przeglądając Witrynę i komunikując się z nami drogą elektroniczną, potwierdzasz i wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas (lub naszych dostawców lub podwykonawców) Twoich danych w tych krajach. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby Twoje informacje i dane były traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. 

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, regulacje lub inne prawne wezwanie do sądu lub nakaz. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów Spółki, jej klientów lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach:

 • a) Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo;
 • b) Jeśli Witryna musi udostępnić dane swoim podmiotom przetwarzającym płatności w celu ułatwienia transakcji płatniczych zgodnie z ich polityką prywatności. (W szczególności większość transakcji kartami bankowymi jest przetwarzana przez Trustly, której polityka prywatności  dotyczy takich transakcji. Transakcje mogą być również przetwarzane przez Bambora lub Paysafe );
 • c) Przestrzegać naszych prawnych i regulacyjnych obowiązków i odpowiedzialności wobec odpowiednich organów licencyjnych i regulacyjnych, a także wszystkich obowiązków i odpowiedzialności należnych na mocy wszelkich innych obowiązujących przepisów oraz wszelkich innych mających zastosowanie organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach;
 • d) Gdy Firma uważa, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa Firmy lub gracza lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu;
 • e) Jeśli nasi dostawcy usług marketingowych potrzebują danych do realizacji swoich zadań;
 • f) Wszelkim innym osobom trzecim za uprzednią zgodą gracza.

Korzystamy z zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane do przetwarzania ograniczonych danych osobowych w naszym imieniu.Tacy usługodawcy wspierają Serwis, w szczególności w zakresie hostingu i obsługi stron internetowych, marketingu, analityki, ulepszania stron internetowych i wysyłania biuletynów e-mail. Zapewniamy, że przekazywanie Danych Osobowych do odbiorcy jest zgodne z obowiązującymi Przepisami o Ochronie Danych i że na podmiot przetwarzający nakładane są takie same obowiązki, jakie nakłada na nas odpowiednia Umowa o świadczenie usług.

Nasze strony internetowe mogą również zawierać funkcje mediów społecznościowych (np. przyciski „Udostępnij” lub „Lubię to”). Takie funkcje są dostarczane przez zewnętrzne platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook. W przypadku gromadzenia danych w ten sposób ich przetwarzanie podlega polityce prywatności odpowiednich platform mediów społecznościowych.

Oprócz powyższego możemy również udostępniać dane osobowe w przypadku pozyskania nowych firm. W przypadku zmian w strukturze Spółki, takich jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub częściowe przejęcie, z dużym prawdopodobieństwem dane osobowe naszych klientów zostaną objęte sprzedażą lub przeniesieniem. W ramach naszej Polityki będziemy informować naszych graczy e-mailem przed wpłynięciem na taki transfer danych osobowych.

Należy pamiętać, że nasze treści mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, aby zapewnić odpowiednie odniesienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne, które mogą zawierać odrębne polityki prywatności i ujawnienia dotyczące przetwarzania danych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Jak określono w naszym Regulaminie, zarówno Ty, jak i Kasyno, możecie zdecydować o zamknięciu Konta Gracza w dowolnym momencie. Po zamknięciu konta będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w rejestrze tak długo, jak wymaga tego prawo. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie na żądanie właściwych organów w przypadku zapytań dotyczących dokumentacji finansowej i podatkowej, oszustw, prania pieniędzy lub dochodzeń w sprawie jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności.

Możemy również przechowywać zanonimizowane pochodne Twoich danych, aby ulepszać nasze treści i komunikację marketingową, w przypadku gdy nie jest to związane z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Należy pamiętać, że ze względu na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w licencjonowanych jurysdykcjach dotyczących gier w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych graczy przekazanych podczas rejestracji oraz wszelkich danych przekazanych w okresie działania Konta gracza przez co najmniej pięć lat od ostatniej transakcji gracza lub zamknięcia konta. Dlatego prośby o usunięcie danych przed upływem tego okresu nie mogą być rozpatrywane.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Niniejszym przyjmujemy do wiadomości, że zbierając i przetwarzając Twoje Dane Osobowe w celu zarządzania Twoim Kontem Gracza, jesteśmy związani surowymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W związku z tym staramy się chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i obowiązującymi przepisami. Zobowiązując się do zapewnienia bezpiecznych usług graczom, podejmiemy wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby zapewnić, że wszystkie dane, które nam przekazałeś, pozostają bezpieczne.

Dostęp do Konta Gracza można uzyskać tylko za pomocą unikalnego identyfikatora gracza i hasła. Możesz również skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe jako dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym użyciem konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i upewnienie się, że nie ma do nich dostępu inna osoba. 

TWOJE PRAWA

Prawo o ochronie danych daje Państwu jako osobie, której dane dotyczą, określone prawa w określonych okolicznościach. Zgodnie z prawem masz prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych - оznacza to, że masz prawo zażądać nieodpłatnie kopii swoich danych osobowych, które posiadamy; 
 • Prośby o sprostowanie Twoich danych osobowych - оznacza to, że jeśli niektóre Twoje dane osobowe, które posiadamy, są niekompletne lub niedokładne, masz prawo do ich poprawienia. Należy jednak pamiętać, że może być konieczne przedstawienie dowodów i dokumentów (takich jak dokumenty osobiste lub dowód adresu), aby uzasadnić Twoją prośbę. Może zostać odrzucony ze względu na nasze zobowiązania prawne 
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych - оznacza to, że możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie mamy już podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania lub przechowywania. Należy pamiętać, że to prawo nie ma charakteru bezwzględnego – co oznacza, że nie jesteśmy w stanie spełnić Państwa żądania, gdy jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania danych lub gdy mamy powody do przechowywania danych niezbędnych do obrony w sporze prawnym; 
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeżeli opieramy się na naszym uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) w celu przetwarzania Twoich danych i uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych w taki sposób wpływa na Twoje podstawowe prawa i wolności. Jednak w niektórych przypadkach możemy być w stanie wykazać, że mamy niepodważalną podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych, która może być nadrzędna wobec Twoich praw i wolności. Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wyżej wymienionych prawnie uzasadnionych interesów firmy, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych; 
 • Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz poprosić nas o czasowe zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w jednym z następujących scenariuszy: (a) gdy chcesz, abyśmy ustalili prawidłowość danych, (b) gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, abyśmy je usunęli, (c) gdy potrzebujesz, abyśmy zachowali Twoje dane, nawet jeśli nie są nam już potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub (d) w przypadku sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich wykorzystania; 
 • Żądania przeniesienia swoich danych osobowych (tj. przenoszenia danych) – oznacza to, że możesz poprosić nas o przekazanie Ci określonych danych, które przetwarzamy na Twój temat, abyś mógł przenieść je do innego administratora. Prawo to dotyczy wyłącznie danych uzyskanych za pomocą zautomatyzowanych środków, na wykorzystanie których początkowo wyraziłeś zgodę lub gdy wykorzystaliśmy te dane do wykonania naszych zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą umowy; 
 • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych – „Rezygnacja” lub cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody oznacza, że w przyszłości nie chcesz już, abyśmy przetwarzali Twoje dane w ten sposób. Oznacza to, że nie możesz już wyrażać zgody na świadczenie przez nas niektórych usług (takich jak marketing. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez ustawienia profilu konta na stronie; 
 • Złożyć skargę do organu nadzorczego; 

Aby skorzystać z Twoich praw, jak wyjaśniono powyżej, może być konieczne zażądanie określonych informacji o Tobie, które pomogą nam zweryfikować Twoją tożsamość. Jest to środek bezpieczeństwa, który daje nam pewność, że osoba, której ujawniamy Twoje dane osobowe, to naprawdę Ty.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub jeśli złożyłeś wiele żądań w określonym czasie, może nam to zająć trochę więcej czasu. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym rozszerzeniu.

KONTAKT

Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki, jeśli chcesz:

 • a) Potwierdź dokładność danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie; 
 • b) Zapytać o nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych;
 • c) Zabronić przyszłego wykorzystywania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego;
 • d) Aktualizować lub poprawiać wszelkie przekazane nam informacje (w takich przypadkach należy dostarczyć wszelkie dowody, których możemy zasadnie wymagać, aby wprowadzić takie zmiany). Pamiętaj, że podawanie nam fałszywych informacji o Tobie jest nielegalne i Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że zawsze jesteśmy na bieżąco z Twoimi poprawnymi danymi.
 • e) Prawo do wycofania zgody. W przypadkach, w których polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z IOD pod adresem dpo@n1interactive.com

Ponadto zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem Twoich danych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Kiedy odwiedzasz Witrynę, nasz system automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie, takie jak przeglądarka, adres IP i strona odsyłająca. Zbiór ten może odbywać się we współpracy z naszymi dostawcami platform i partnerami. Możemy od nich otrzymywać ogólne dane demograficzne lub dane dotyczące użytkowania przez odwiedzających naszą Stronę Internetową. Nie wykorzystujemy automatycznie zbieranych informacji do identyfikacji Twojej osoby bez uzyskania dodatkowej zgody.

Aby zebrać dane informacje, używamy plików cookie i podobnych narzędzi śledzących. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze lub sprzęcie podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania Witryny; inne poprawiają jakość korzystania z Witryny i pomagają nam dostarczać lepsze usługi. Poniżej znajdują się rodzaje plików cookie, których używamy i ich cele.

Wymagane pliki cookie: umożliwiają nawigację i podstawową funkcjonalność witryn, np. dostęp do obszarów członkowskich Witryny.

Funkcjonalne pliki cookie: pozwalają nam analizować korzystanie z witryny i dokonywane w niej wybory (np. klucz sesji, język lub region), abyśmy mogli zapisać te ustawienia i zaoferować bardziej spersonalizowane wrażenia.

Reklamowe pliki cookie: pozwalają nam ocenić skuteczność naszego marketingu treści. Te pliki cookie są dostarczane przez naszych partnerów w celu śledzenia wizyt w witrynie i rejestracji nowych graczy z reklam. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) partnerom stowarzyszonym, z wyjątkiem danych dotyczących odwiedzin witryny gromadzonych bezpośrednio przez takie reklamowe pliki cookie. Jednak dane dotyczące odwiedzin witryny mogą być powiązane z innymi danymi osobowymi zebranymi przez dostawców z innych źródeł. To ostatnie przetwarzanie danych zewnętrznych jest regulowane przez informacje i zasady dotyczące prywatności tych zewnętrznych dostawców.

Oprócz powyższego korzystamy z usług wielu zewnętrznych dostawców usług, którzy również umieszczają pliki cookie w tej Witrynie w celu świadczenia usług, które nam świadczą. Takie usługi obejmują między innymi pomaganie nam w ulepszaniu Twoich doświadczeń poprzez śledzenie Twojej aktywności w Witrynie, mierzenie skuteczności Witryny i skuteczności naszych kampanii marketingowych.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, możesz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie lub usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione, modyfikując ustawienia przeglądarki. Zalecamy jednak, aby nie blokować ani nie usuwać plików cookie, ponieważ może to ograniczyć korzystanie z naszej Witryny. 

GRY NETENTOWE

Kiedy grasz w gry kasynowe opracowane przez NetEnt, obowiązuje również Polityka prywatności NetEnt. Tę politykę można znaleźć przez here

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą Politykę Cookie.